Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Κερκύρας του οργανισμού μας (Ρωμαίου Αγγελική)