Η πρόεδρος του συμβουλίου μας στην Κέρκυρα (Ρούσσου Λίνα)